Sanna Wolk

Sanna Wolk

Professor i civilrätt

Professor i civilrätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Initiativtagare till Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK), www.imk.uu.se. Flitigt anlitad föreläsare och författare till flertal böcker, rapporter och artiklar.

Expertkommentarer