Louise Jonshammar

Louise Jonshammar

Attorney at Law på Awapatent

Attorney at Law på Awapatent med närmare 15 års erfarenhet av att hantera immateriella tillgångar, huvudsakligen med fokus på skydd för uppfinningar. Kommenterar patentlagen i flera sammanhang och publikationer, samt är en uppskattad föredragshållare.

Expertkommentarer