Kerstin Skarp

Kerstin Skarp

Vice riksåklagare

Kerstin Skarp är en av Sveriges högsta åklagare och kanske mest känd för att hon lett Palmegruppen i många år.