Johannes Holmgren

Advokat vid Landahl Advokatbyrå med särskild inriktning på fastighetsrätt, entreprenadrätt, plan- och byggfrågor, mark- och miljörätt samt bostadsrättsfrågor.

Expertkommentarer