Joakim Karlsson

Joakim Karlsson

Managementkonsult

Joakim karlsson är ekonom och har lång erfarenhet
av affärsutveckling och ekonomi. Han har arbetat som managementkonsult för
banker och finansinstitut både i Sverige och internationellt och har
undervisat inom högskolevärlden sedan 1988. Uppdragsgivarna har till exempel varit
Stockholms universitet, Folkuniversitetet och Handelshögskolan. 

Joakim hjälper sina uppdragsgivare att öka medarbetarnas
prestationsnivå genom att arbeta med ledarskapsfrågor,
stressfrågor, kulturfrågor samt ren time management. Bland uppdragsgivarna
finns VD, marknadschefer och försäljningschefer som vill höja prestationsnivån
och lönsamheten i den egna organisationen. Joakim skall framöver bla verka inom Blendow Performance
Institute med ett övergripande ansvar samt fokus på olika specialprojekt för
kunder.