Jan Olsson

Jan Olsson

Fd polis och kriminaltekniker

Jan Olsson är en av Sveriges mest erfarna kriminaltekniker och fd chef för Rikskriminalens gärningsmannaprofilgrupp.