Helene Holm

Helene Holm

Advokat på Next Advokater. Helene Holm har lång erfarenhet av försäkring, bank och finans. Hon har under ca 10 år arbetat med regelefterlevnadsfrågor och regulatoriska frågor inom den finansiella sektorn. Helene biträder löpande flera företag som står under Finansinspektionens tillsyn. 

Seminarier