Håkan Nordling

Håkan Nordling

Jur. kand (Specialist Counsel), Setterwalls advokatbyrå

Jur. kand, verksam som Specialist Counsel inom Setterwalls IP/Tech-grupp med fokus på juridisk rådgivning rörande IT och teknikfrågor

Expertkommentarer

Seminarier