Elisabeth Ahlinder

Elisabeth Ahlinder

Universitetslektor

Elisabeth Ahlinder är universitetslektor med inriktning fastighetsrätt vid Stockholms Universitet. Förutom att undervisa inom fastighetsrätt på juristprogrammet har Ahlinder genom the Stockholm Oxford Fellowship varit anställd som post doc vid University of Oxford.

Seminarier