David Leffler

David Leffler

Advokat

Advokat och chef för känneteckensavdelningen vid Cirio Advokatbyrå. Han har djupgående kunskaper och erfarenheter av immaterialrättsliga- och marknadsrättsliga frågor från arbete vid Patent- och registreringsverket (PRV), EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och advokatbyråer

Expertkommentarer