David Johansson

Biträdande jurist vid DLA Piper i Stockholm, främst verksam med försäkring och tvistlösning. Han biträder svenska och internationella klienter i kommersiella tvister inom ett flertal sektorer, inklusive finansiella tjänster och entreprenad. 

Expertkommentarer