Carina Heinlo

Carina Heinlo

Senior konsult och rådgivare inom compliance

Senior konsult och rådgivare inom compliancefrågor i egen konsultverksamhet. Carina Heinlo kommer närmast från Skandiabanken där hon var Chief Compliance Officer. Carina har en mångårig erfarenhet av compliancearbete både i rollen som Compliancechef och som Senior Compliance Officer på bland annat Swedbank och ICA-banken. Hon har även arbetat med regelfrågor hos både Finansdepartementet och Finansinspektionen samt inom EU och håller utbildningar om compliancefrågor.

Expertkommentarer