Bobi Mitrovic

Bobi Mitrovic

Advokat (Specialist Counsel), Setterwalls advokatbyrå

Advokat (Specialist Counsel) och verksam inom Setterwalls IP/Tech-grupp där han biträder klienter inom områdena för compliance, IT och dataskyddsfrågor

Expertkommentarer

Seminarier