Bo Berndtsson

Bo Berndtsson

Specialist Counsel, Setterwalls advokatbyrå

Specialist counsel och verksam inom Setterwalls Compliance & Investigations-grupp. Tidigare Chief Compliance Officer för Volvokoncernen med mångårig erfarenhet och omfattande expertkompetens på compliance-området. Tidigare verksam som bolagsjurist och advokat.

Expertkommentarer