Anna Kaldal

Forskare vid juridiska institutionen på Stockholms universitet. Forskar inom ämnena brott mot barn och sexualbrott mot vuxna. Anna Kaldal är aktuell med avhandlingen Parallella Processer – En rättsvetenskaplig studie av riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål.

Expertkommentarer