Amelia Krzymowska

Amelia Krzymowska

Amelia Krzymowska (Jur.kand.) är specialiserad i kommersiella hyres- och fastighetsrättsliga tvister. Hon arbetar med frågor om reglering och bildning av fastigheter samt doktorerar i fastighetsrätt. Amelia undervisar även på juristprogrammet vid Uppsala universitet och på specialkurser i fastighetsrätt.

Seminarier