Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov

Nyheter (2230)

Kommun får ersättning för avviken asylsökande

Pojken omfattas enligt kammarrätten av LMA, och det har varit nödvändigt att han – som haft ett omfattande vårdbehov, vistats på flera HVB- och SiS-hem och fått vård enligt såväl SoL som LVU – haft kvar sin plats trots att han varit avviken. Efter...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Migrationsrätt

HFD prövar inte fråga om resning i asylmål

Högsta förvaltningsdomstolen prövar inte Migrationsöverdomstolens beslut om att avslå en mans ansökan om resning. Mannen menar att det berott på ett överbelastat mottagningssystem att han ansökt om asyl efter att tidsfristen för uppehållstillstånd...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Processrätt, Migrationsrätt

Fel att avslå ansökan om uppehållstillstånd som förlängningsansökan

En man som tidigare haft uppehålls- och arbetstillstånd för att arbeta på ett visst företag i två års tid ansökte om motsvarande tillstånd, men då avseende en annan arbetsgivare. Migrationsverket ansåg att det var fråga om en så kallad förlängning...

Instans
Migrationsdomstolen, Förvaltningsrätten i Malmö
Rättsområden
Migrationsrätt