Skatteflykt

Nyheter (218)

Inte skatteflykt när Schweiz-bosatt slipper skatt vid hemflytt

En man bosatt i Schweiz som innan hemflytt till Sverige ska likvidera ett Luxemburg-bolag kommer inte att beskattas för kapitalvinsten i Sverige trots att han är obegränsat skattskyldig. Skatteflyktslagen kan dessutom inte tillämpas trots att anskaffningsutgiften för de andelar mannen tillskiftas i likvidationen ska bestämmas till marknadsvärdet vid utskiftningstillfället innebärande att han slipper skatt för mellanskillnaden mellan det och den verkliga anskaffningsutgiften.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Skatterätt, Compliance