Skadeståndsrätt

Urval av experter

Nyheter (4409)

Fängelse för grundare av skolstiftelse - men skadeståndsprövning underkänns

Grundaren för en muslimsk skolstiftelse döms till fyra och ett halvt års fängelse för omfattande ekobrott. Svea hovrätt lindrar dock domen mot tre andra företrädare som nu döms till fängelsestraff på tio månader istället för drygt två år. Hovrätte...

HD avgör dubbelförsäkringstvist - skadeanmälan ointressant vid regress

Att försäkringstagaren inte anmält skadan under den tid som föreskrivs i försäkringsavtalet hindrar inte talan om ansvarsfördelning mellan två konkurrerande försäkringsgivare, enligt Högsta domstolen - som menar att fördelningen vid dubbelförsäkring annars skulle bli "nyckfull".

Inte visat att grannarna orsakat läcka i garage

En boende i ett kedjehus hävdar att grannarnas intilliggande altan orsakat en vattenläcka i hennes garage. Enligt hovrätten är det inte visat att grannarna underlåtit att enligt grannelagsrättsliga regler ta skälig hänsyn till granngaraget vare si...

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Skadeståndsrätt

Inte culpa in contrahendo att avbryta ridplaner

En ridtränare var nära en överenskommelse om ett årligt miljonstöd till en ridverksamhet för synskadade barn. Efter avhoppet från den tänkta finansiären uppstod frågan om denne gjort sig skyldig till culpa in contrahendo genom vårdslöshet i förhan...

Instans
Stockholms tingsrätt
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Affärsjuridik

Inget ansvar efter parkettfukt i bostadsrätt

En bostadsrättsinnehavare anses ha gjort sig skyldig till ett visst mått av vårdslöshet genom att underlåta att agera i anledning av fuktfläckarna på parketten och en klinkerplatta. Föreningen lyckas dock inte visa att skadan på fastigheten hade b...

Instans
Stockholms tingsrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt, Skadeståndsrätt

Företagares exfru omfattas av LAS och får skadestånd

Efter skilsmässan sade företagaren upp sin exhustru. På grund av att hon upphörde att vara närstående omfattas hon av lagen om anställningsskydd. Uppsägningen på grund av arbetsbrist var korrekt men hon kunde ha omplacerats till montör. Därför har...

Instans
Sundsvalls tingsrätt
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Arbetsrätt

SEB slipper betala för konkurser

Banken SEB behöver inte betala skadestånd till en aktör i fastighetsbranschen på grund av att krediterna inte förlängdes och för att ha försatt gäldenären i konkurs. Inte heller har inkassoåtgärden varit otillbörlig. Däremot ska gäldenären betala omkring 10 miljoner kronor till banken.

Instans
Örebro tingsrätt
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Affärsjuridik

Expertkommentarer (12)