Patenträtt

Nyheter (1278)

Patentbolag får göra avdrag för moms

Ett bolag som förvärvat en patenträttighet år 2011 och haft årliga kostnader för patentavgifter samt informerat potentiella kunder om patentet anses bedriva ekonomisk verksamhet och ha rätt till avdrag för ingående moms.

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Skatterätt, Immaterialrätt

Patent för slalomprodukt ogiltigt

Ett europeiskt patent för förankringsfötter för slalomkäppar förklaras ogiltigt i Sverige. Ett italienskt företag måste därför finna sig i att en svensk firma som sålt en amerikansk variant av förankringsfötter sedan 2013 kan fortsätta med det.

Instans
Patent- och marknadsdomstolen
Rättsområden
Immaterialrätt

Cancerläkemedel måste förstöras efter AstraZenecas seger i PMD

Det danska läkemedelsföretaget Sandoz måste förstöra samtliga exemplar av ett läkemedel för bröstcancerbehandlingar. Astrazenecas patent för sitt läkemedel anses vara giltigt och danskarnas produkt förbjuds på den svenska marknaden vid vite om tio miljoner kronor. En skiljaktig ledamot vill upphäva Astrazenecas patent.

Instans
Patent- och marknadsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Immaterialrätt

Patentinnehavare förlorar intrångsmål - bevisningen räcker inte

Patent- och marknadsöverdomstolen avslår ett bolags talan om patentintrång på området för stenspräckning. Domstolen finner, till skillnad från underinstansen, att det utifrån den åberopade bevisningen inte går att dra några säkra slutsatser om hur...

Instans
Patent- och marknadsöverdomstolen
Rättsområden
Immaterialrätt

Uppfinnare nekas HD-prövning i trygghetsförsäkringstvist - produktivt år inte representativt för inkomst

En man väckte talan i Stockholms tingsrätt mot ett försäkringsbolag, och yrkade att försäkringsbolaget skulle betala ersättning ur en trygghetsförsäkring för arbetsskada. Mannen hade tidigare arbetat som produktspecialist på ett företag, men på gr...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Immaterialrätt, Skadestånds- och försäkringsrätt