Mervärdesskatt

Nyheter (1493)

Patentbolag får göra avdrag för moms

Ett bolag som förvärvat en patenträttighet år 2011 och haft årliga kostnader för patentavgifter samt informerat potentiella kunder om patentet anses bedriva ekonomisk verksamhet och ha rätt till avdrag för ingående moms.

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Skatterätt, Immaterialrätt

HFD: Klarnas kassahanteringstjänster skattepliktiga

Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att Klarna Bank AB:s kassahanteringstjänster, KPM och KCO, som erbjuds e-butiker var för sig utgör ett enda skattepliktigt tillhandahållande – inte sådana bank- och finansieringstjänster som undantas från skatteplikt.

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Affärsjuridik, Compliance

Upptaxeras för skentransaktioner mellan bolag

En man som bedömts genomföra skentransaktioner mellan sin enskilda firma och flera andra bolag som han äger förlorar i såväl förvaltningsrätt som kammarrätt. Intäkterna för hans enskilda firma höjs och han nekas avdrag samt påförs skattetillägg fö...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Skatterätt

HFD: Lägenhetsuthyrning till bolag undantagen skatteplikt

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer ett förhandsbesked om att ett bolag som hyr ut lägenheter till företag under fyra månader alternativt fem månader – båda med möjlighet till förlängning under ytterligare månader – inte omfattas av skattepli...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Compliance

HFD ska pröva om "Morgonpasset"-programledare omfattas av reducerad moms

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva om en programledare för Sveriges radios program Morgonpasset omfattas av en reducerad moms eftersom hennes avtal med radion även omfattar en överlåtelse av upphovsrätten till de ”prator” hon tillhandahåller. ...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

Exportbolag nekas PT - påförs miljonmoms

Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte pröva ett mål där underinstanserna varit oense kring om ett bolag varit i ond tro när det inte redovisat utgående moms för varor som sålts till andra länder inom EU trots att omsättningarna inte beska...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Europeisk rätt

HFD prövar inte momsmål

Ett bolag efterbeskattades och fick skattetillägg på grund av oredovisade inkomster, oredovisade och obetalda arbetsgivaravgifter samt felaktiga avdrag för moms och privata kostnader. Såväl förvaltningsrätt som kammarrätt instämde i Skatteverkets ...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

Importbolag som överskridit tillstånd påförs tull och moms

Ett importbolag påförs tull och moms efter att ha överskridit värdet för sitt tillstånd till aktiv förädling för bearbetning av metaller som importerats från länder utanför EU. Kammarrätten delar inte bolagets bedömning att värdet är preliminärt, ...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Skatterätt

Slipper skatta för bankkontoinsättningar

Kammarrätten i Jönköping gör nu en annan bedömning än underinstanserna och undanröjer beslut om att skönsbeskatta en man för oredovisade inkomster på cirka 330 000 kronor sammanlagt för inkomståren 2013-2015. Kammarrätten anser inte att Skatteverk...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Skatterätt

Möjliggjorde svart arbetskraft - nekas HFD-prövning

Ett bolag och dess ägare fick skattetillägg och ålades att betala knappt 1,5 miljoner kronor i arbetsgivaravgifter och moms, respektive upptaxerades för oredovisad lön och förbjudet lån. Bolaget och ägaren, som enligt Skatteverket möjliggjort för ...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

Momssmäll efter påstådd Kinaexport - HFD prövar inte fallet

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, meddelar inte prövningstillstånd i ett mål där ett bolag påförts utgående moms samt skattetillägg. Enligt Skatteverket hade bolaget underlåtit att redovisa en del produkter, som enligt bolaget exporterats till Ki...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

Fastighetsbolag beviljas momsavdrag - ankomstboende inte stadigvarande

Kammarrätten i Göteborg slår fast att en uthyrning av lokaler som används som ankomstboende för flyktingar inte avser uthyrning av stadigvarande bostad. Kammarrätten instämmer i den bedömning som Förvaltningsrätten i Malmö gjort avseende boendeutr...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Skatterätt

Bolag förlorar skattetvist i KamR

Kammarrätten avslår ett bolags överklagande av Skatteverkets beslut om efterbeskattning och skattetillägg. Skatteverket hade beslutat att göra ett antal ändringar avseende bolagets inkomstskatt, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter för åren 2012...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Skatterätt