Fåmansbolag

Nyheter (197)

Inte skatteflykt när Schweiz-bosatt slipper skatt vid hemflytt

En man bosatt i Schweiz som innan hemflytt till Sverige ska likvidera ett Luxemburg-bolag kommer inte att beskattas för kapitalvinsten i Sverige trots att han är obegränsat skattskyldig. Skatteflyktslagen kan dessutom inte tillämpas trots att anskaffningsutgiften för de andelar mannen tillskiftas i likvidationen ska bestämmas till marknadsvärdet vid utskiftningstillfället innebärande att han slipper skatt för mellanskillnaden mellan det och den verkliga anskaffningsutgiften.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Skatterätt, Compliance

SRN: Tilläggsköpeskillingar gör inte andelar kvalificerade

Att ägarbolagen mottar tilläggsköpeskillingar efter försäljning av ett konsultbolag åren efter själva försäljningen ägt rum innebär inte att andelarna i ägarbolagen är kvalificerade i det fall övriga förutsättningar saknas. Skatterättsnämnden konstaterar samtidigt att andelsägarnas nystartade bolag inte bedriver samma eller likartad verksamhet som konsultbolaget, trots att båda säljer mjukvara.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Skatterätt, Compliance