Bostadsrätt

Nyheter (1052)

Inget ansvar efter parkettfukt i bostadsrätt

En bostadsrättsinnehavare anses ha gjort sig skyldig till ett visst mått av vårdslöshet genom att underlåta att agera i anledning av fuktfläckarna på parketten och en klinkerplatta. Föreningen lyckas dock inte visa att skadan på fastigheten hade b...

Instans
Stockholms tingsrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt, Skadeståndsrätt

Andelstal och avgift för bostadsrätt kan inte beslutas av styrelse

En bostadsrätt i Sundsvallstrakten som klassificerats om från lokal till bostad har högre andelstal och därmed högre avgift än övriga bostadsrätter. Nu slår tingsrätten fast att en styrelse för en bostadsrättsförening varken har rätt att ändra and...

Instans
Sundsvalls tingsrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt

Trissade upp pris med eget bud - bedrägeridom står fast

En man som köpt en lägenhet för 3,5 miljoner kronor kom i samband med tillträdet på att den person som lagt det näst högsta budet bor ihop med säljaren. Både säljaren och budgivaren, som numera gift sig, åtalades och dömdes i tingsrätten för bedrä...

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Nyttjanderätt, Straffrätt

Ingen HD-prövning av inköp i ex-sambons bostadsrätt

En kvinna som satte in 760 000 kronor på dåvarande sambons aktiedepå ansågs ha visat att hon därmed blev hälftenägare till en bostadsrätt i Södertälje. Svea hovrätt, som ändrade bevisbördans placering i förhållande till tingsrätten, ansåg att det ...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Nyttjanderätt, Affärsjuridik

Förlorar bostadsrätten efter kränkningar och hot

En 78-årig bostadsrättsinnehavare i Göteborg uttryckte sig i ett brev anklagande mot bostadsrättsföreningens förvaltningschef och förolämpade två anställda i föreningen. Hovrätten ansåg därför att nyttjanderätten skulle förverkas. HD prövar inte m...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Nyttjanderätt

Fel att ingå avtal med änka - och inte särkullbarn

En mäklare kontrollerade inte vem som hade rätt att förfoga över en bostadsrätt som ingick i ett dödsbo, underlät att vidarebefordra bud till säljarna samt etablerade affärsförbindelse, och medverkade till en transaktion, med dödsboet utan att ha uppnått kundkännedom om samtliga delägare. För detta får han en varning.

Instans
Fastighetsmäklarinspektionen (Fastighetsmäklarnämnden)
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Nyttjanderätt, Familjerätt, Arbetsrätt

”Parkettgolv” i nyproduktion var laminat - mäklare varnas

Mäklaren kopierade en text från en småhustillverkares hemsida och la in i en annons. Han varnas nu för att det av annonsen framgick att den bostadsrätt ett sambopar köpte skulle ha parkettgolv, när det rätteligen var laminat som lagts in – och trots att han hela tiden haft tillgång till den så kallade tillvalslistan, där golvtypen framgick.

Instans
Fastighetsmäklarinspektionen (Fastighetsmäklarnämnden)
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Nyttjanderätt, Arbetsrätt

Två personer kopplade till ekobrott i BRF frikänns

Två personer kopplade till den omfattande ekonomiska brottslighet som begåtts genom en bostadsrättsförening i Malmö frikänns från åtal om grovt häleri alternativt grovt penningtvättsbrott respektive medhjälp därtill. Tingsrätten anser inte att de ...

Instans
Malmö tingsrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt, Straffrätt

Måste omedelbart flytta från såld bostadsrätt

En hyresgäst som vägrat flytta från en bostadsrätt i Marstrand tvingas lämna lägenheten med omedelbar verkan efter en dom i Göteborgs tingsrätt. Intresset för en köpare att tillträda bostadsrätten anses väga tyngre än hyresgästens intresse av att ...

Instans
Göteborgs tingsrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt, Affärsjuridik

Försäkringsbolag nekas miljonersättning för vattenskada - VVS-montör inte oaktsam

Det blir ingen ersättning för försäkringsbolaget som betalat ur miljonersättning efter en omfattande vattenskada. Att rörmokaren missade att stänga av huvudkranen före rörarbetena är inte skadeståndsgrundande, enligt tingsrätten.