Bostadshyra - underhåll och renovering

Nyheter (672)

Badkarssovare som orsakat vattenskada måste flytta

Svea hovrätt ändrar ett tidigare avgörande och förklarar att en man som bland annat orsakat en vattenskada inte ska medges förlängning av sitt hyresavtal. Domstolen anser, till skillnad från hyresnämnden, inte att vattenskadan kan ha orsakats av e...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt

Värd får tillgång till förrådsutrymme

En hyresgäst på varje våningsplan i en Stockholmsfastighet har haft exklusiv nyttjanderätt till ett litet förrådsutrymme utanför sin respektive lägenhet. Värden behöver nu få tillgång till utrymmet med anledning av en elomdragning. Både hyresnämnd...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt

Fler tillval för hyresgäster

Regeringen föreslår en ny modell för avtal mellan hyresgäster och hyresvärdar om lägenhetens standard. Förslaget ska bidra till att hyresgäster får en större valfrihet i fråga om utformningen av den egna bostaden. Utgångspunkten är att parterna sk...

Rättsområden
Nyttjanderätt

Kungl. Maj:ts proposition nr 91 år 1968

I denna proposition föreslås att nuvarande hyreslag ersätts med en ny hyreslag – liksom den nuvarande infogad som 3 kap. i lagen om nyttjanderätt till fast egendom – samt att en ny organisation bestående av statliga regionala hyresnämnder inrättas...

Rättsområden
Rättsväsende, Nyttjanderätt