Bostadshyra - hyresnivå

Nyheter (568)

Kemisk lukt ger rätt till omedelbar uppsägning

En kemisk stickande lukt gav en hyresgäst rätt att omedelbart flytta från sin lägenhet. Hyresvärden Piteå kommun har ingen rätt till någon del av de fem månadshyrorna som hon dels deponerade, dels vägrade betala.

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Rättsområden
Nyttjanderätt

Kemisk lukt gav rätt till omedelbar uppsägning

En kemisk stickande lukt gav en hyresgäst rätt att omedelbart flytta från sin lägenhet. Hyresvärden Piteå kommun har ingen rätt till någon del av de fem månadshyrorna som hon dels deponerade dels vägrade betala.

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Rättsområden
Nyttjanderätt

Ingen återförvisning trots brist i materiell processledning

Hyresnämnden borde självmant tagit upp frågan om behovet av besiktning, sedan en man åberopat två jämförelselägenheter i ett mål om prövning av förhandlingsöverenskommelse och villkorsändring. Men eftersom hyran för mannens lägenhet inte är påtagl...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt

Ingen hyressänkning på seniorboende

Till skillnad från hyresnämnden anser hovrätten att avgifter för matsal, butik och tv inte ingår i hyran för seniorboendet på Lidingö. Oavsett detta är de fastställda årshyrorna för tio av lägenheterna skäliga. Hovrätten undanröjer dock nämndens b...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt

Får tillbaka 80 000 kronor i överhyra

15 000 kronor i månaden fick en man betala för en ”möblerad” Stockholmsetta på 40 kvadrat. Den framförhandlade månadshyran ligger på runt 6 600 kronor, och såväl hyresnämnden som hovrätten anser att mannen ska få tillbaka mellanskillnaden. Att två stolar och en äldre säng ingick medför ingen annan bedömning.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt

Digitaliserade hyresförhandlingar

Regeringen föreslår att parter i hyresförhandlingar som avses i hyresförhandlingslagen ska få möjlighet att underteckna förhandlingsöverenskommelser och protokoll från förhandlingarna elektroniskt. Förslaget skapar förutsättningar för en digitalis...

Rättsområden
Rättsväsende, Nyttjanderätt

8 000 kronor överhyra för etta i Lund

En kvinna som hyrt ut en etta i Lund för 6 000 kronor under två månader och sedan 8 000 kronor för resterande månader under januari-september 2018 förpliktas att återbetala sammanlagt 10 500 kronor till sin andrahandshyresgäst. Svea hovrätt delar ...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt

Tvingas återbetala överhyra för andrahandslägenhet

Efter att Hyresnämnden i Göteborg förpliktat en kvinna att till en andrahandshyresgäst betala drygt 32 000 kronor avseende överhyra avslår nu Svea hovrätt kvinnans överklagande. Hyresnämnden fann att månadshyran på 14 000 kronor var oskälig, när k...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt

Fler tillval för hyresgäster

Regeringen föreslår en ny modell för avtal mellan hyresgäster och hyresvärdar om lägenhetens standard. Förslaget ska bidra till att hyresgäster får en större valfrihet i fråga om utformningen av den egna bostaden. Utgångspunkten är att parterna sk...

Rättsområden
Nyttjanderätt

Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

I syfte att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad föreslår regeringen åtgärder mot svarthandel med hyreskontrakt och annat missbruk av hyresrätter. Åtgärderna ska leda till en större omsättning av förstahandskontrakt, bättre hyresvillkor och...

Rättsområden
Straffrätt, Nyttjanderätt